SKATT I NORGE

Ska du jobba i Norge betalar du i princip alltid skatt i Norge, och behöver då ett norskt skattekort. Första gången du ansöker om skattekort måste du personligen besöka ett så kallat ID-skattekontor, som har rätt att legitimera utländska medborgare. Följande år har du möjlighet att beställa skattekort genom Internet.
Klicka här för en lista på ID-skattekontor.

Du legitimerar dig på plats antingen med pass eller nationellt ID-kort. Det går också bra att legitimera sig med körkort tillsammans en vidimerad kopia av ditt personbevis.

Du måste också kunna visa upp en kopia av arbetskontraktet och om du jobbar genom ett bemanningsföretag ska du också kunna visa upp en uppdragsbekräftelse.

DEKLARATION I NORGE

När du får hem deklarationen och den preliminära skatteuträkningn, står det ofta att du ska betala restskatt.
Men,
bara lugn! Som icke bosatt i Norge har man rätt till flera skatteavdrag och man betalar oftast lägre skatt än norrmännen.

Flera viktiga skatteavdrag kommer inte automatiskt, utan du måste begära dem själv i deklarationen.
Om du fyller ut deklarationsblanketten korrekt får du oftast skatteåtebäring, istället för restskatt.
Fortsätt läsa så lär du dig allt du behöver veta.

Den norska deklarationen är tillgänglig i elektroniskt format tidigast fr.o.m. 19 mars och senast fr.o.m. 2 april.
Deklarationen i pappersform skickas ca 3 april till den hemadress du uppgivit när du sökte om skattekort i Norge.
Sista inlämningsdag för deklarationen är 30 april.
Får du ingen deklaration hemskickad till 8 april, och inte vet vart du hittar deklarationen på Internet, så borde du kontakta norska skatteverket (
"skatteetaten"). Deras telefonnummer är +47 22 07 70 00.

Klicka på titlarna nedan och läs igenom så klarar du deklarationen med en klackspark!

 • 1. VAD ÄR MINSTEFRADRAG? [+]

  Minstefradraget är ett avdrag som du får automatiskt i deklarationen. Det är olika stort beroende på hur mycket du tjänat, samt hur många av årets månader du befinner dig i Norge. Läs vidare nedan om hur mycket du har rätt att få i minstefradrag.

 • 2. FULLT MINSTEFRADRAG / UTVIDET FRADRAGSRETT [+]

  Har man under året tjänat minst 90% av sin sammanlagda årsinkomst i Norge, eller bott i Norge hela året har man rätt till fullt minstefradrag. Uppfyller du inte någon av dessa två kriterier kan du fortsätta läsa
  punkt 3. BEGRÄNSAT MINSTEFRADRAG.

  Tjänar du mellan 0 - 31.800 NOK är minstefradraget exakt det samma som din lön.
  Tjänar du mellan 31.801 - 79.500 NOK, är minstefradraget 31800 NOK.
  Tjänar du mellan 79.500 - 203.250 NOK, är minstefradraget 40% av lönen.
  Tjänar du mer än 203.250 NOK, är minstefradraget max
  81.300 NOK.

  Ett räkne-exempel (Fullt minstefradrag):
  Du har bott i Norge hela året och tjänat 200.000 NOK. Som du ser i listan ovan ligger din årslön inom intervallet 79.500 - 203.250 och minstefradraget blir 40% av årslönen, alltså 80.000 NOK.

  Ännu ett räkne-exempel (Utvidet fradragsrett):
  Du har under 2 sommarmånader i Norge tjänat 50.000 NOK.
  Under resterande 10 månader befann du dig i Sverige och tjänade motsvarande 5.000 NOK som butiksbiträde i en souvenirbutik.
  Din sammanlagda inkomst under året är alltså 55.000 NOK och 90,9% av pengarna tjänades in i Norge.
  Eftersom mer än 90% av din sammanlagda inkomst är från Norge har du rätt till fullt minstefradrag. Detta kallas "utvidet fradragsrett".
  (OBS! Bara skattebelagd inkomst räknas, så studiebidrag och studielån (som ju är skattefritt) räknas
  inte till årsinkomsten!)
  Som du ser i listan lite längre upp i texten ligger din årslön inom intevallet 31.801 - 79.500 NOK, vilket betyder att minstefradraget landar på 31.800 NOK.

  Utvidet fradragsrett kommer inte automatiskt, så du måste begära det i deklarationen och du måste bifoga din inskannade svenska deklaration som bevis på hur mycket du tjänat utanför Norge.

  E-deklaration:
  1. Klicka på post 3.2 och därefter klicka på 3.2.1. Skriv in det korrigerade minstefradraget.
  2. Klicka nu på 5.0 "Tilleggsopplysninger". Skriv: ”Jag önskar utvidet fradragsrett, då mer än 90% av min sammanlagda inkomst år 2012 är i Norge. Bifogar min svenska deklaration som bevis”.

 • 3. BEGRÄNSAT MINSTEFRADRAG [+]

  För dig som INTE varit i Norge under hela året, och INTE tjänat minst 90% av din sammanlagda årslön i Norge, gäller särskilda regler:

  Har du t.ex. varit i Norge 1 månad så får du högst 1/12 av minstefradraget.
  Har du t.ex. varit i Norge 3 månader så får du högst 3/12 av minstefradraget.

  Varje påbörjad månad räknas som en månad:
  Har du t.ex. jobbat från 1 till 31 januari räknas detta som 1 månad.
  Jobbar du en dag längre - från 1 januari till 1 februari räknas det som 2 månader.

  Ett räkneexempel:
  Du har varit i Norge under 2 månader år 2012 och tjänat 80.000 NOK. Din teoretiska årslön blir i så fall 40.000 x 12 = 480.000 NOK. Titta på listan i avsnitt "2. FULLT MINSTEFRADRAG / UTVIDET FRADRAGSRETT": Din teoretiska årslön är mer än 203.250 NOK så minstefradraget på ett helt år blir 81.300 NOK.
  Du delar sedan minstefradraget med 12 och multiplicerar med antal månader du varit i Norge:
  81.300 / 12 x 2 = 13.550 NOK.

  Ännu ett räkneexempel:
  Du har varit i Norge under 2 månader och tjänat 30.000. Din teoretiska årslön är alltså 15.000 x 12 = 180.000 NOK. Titta på listan i avsnitt "2. FULLT MINSTEFRADRAG / UTVIDET FRADRAGSRETT". Din teoretiska årslön ligger inom intervallet 79.500 - 203.250 NOK och minstefradraget på ett helt år är alltså 40% av lönen:
  180.000 x 0,4 = 72.200 NOK
  Du delar sedan minstefradraget med 12 och multiplicerar med antal månader du varit i Norge:
  72.200 / 12 x 2 = 12.000 NOK.

  Om det ser bra i deklarationen ut gör du ingenting. Om du tycker du har fått för lågt avdrag korrigerar du detta i deklarationen:

  E-deklaration:
  1. Klicka på post 3.2 och därefter klicka på 3.2.1. Skriv in det korrigerade minstefradraget.

  2. Klicka på 5.0
  "Tilleggsopplysninger". Skriv t.ex. ”Jag har varit i Norge 3 månader, inte 2 månader som ni tror, och begär därför korrigerat minstefradrag.”

 • 4. VAD ÄR STANDARDFRADRAG FOR UTENLANDSK ARBEIDSTAKER? [+]

  Första 2 åren du deklarerar i Norge har du alltid rätt till detta avdraget. Därefter har du fortsatt rätt till avdraget om du:
  befinner dig i Norge sammanlagt mindre än 270 dagar under tre år eller,
  befinner dig i Norge max 183 dagar per år under ett enskilt år.

  De som bara sommarjobbar i Norge har med andra ord i princip alltid rätt till standardfradrag.

  Standardfradraget kan kombineras med "minstefradrag" inklusive "utvidet fradragsrett".

  Standardfradraget ger 10% skatteavdrag på brutto inkomst och kommer
  inte automatiskt så du måste begära det i deklarationen.

  E-deklaration:
  1. Klicka på post 3.3 och välj sedan 3.3.7
  "10% standardfradrag…" ur rullgardinsmenyn.
  Skriv in summan som motsvarar 0,1 x beloppet från post 2.1. (Det maximala standardfradraget är 40.000 NOK.)

 • 5. HUR VET JAG OM SKATTEETATEN RÄKNAT RÄTT? KAN JAG RÄKNA UT MIN SKATT REDAN NU? [+]

  Skatteetaten gör tyvärr fel ganska ofta. Det är ju också en risk att man själv räknar fel bland alla avdrag.

  Lyckligtvis finns ett bra och enkelt hjälpmedel för att räkna ut hur mycket skatt man ska betala. Det heter
  "Enkel skatteberegning før inkomståret 2013". Klicka här för att komma till sidan. Det kan ta en stund att ladda sidan, och man måste ha den nyaste uppdateringen av java.

  Nedan följer en liten instruktion för vad du behöver göra för att på ovan länkade hemsida räkna ut skatten.

  Du behöver
  endast fylla ut de fälten som jag skriver om nedan:

  FÖRSTA SIDAN:
  Kryssa "Ja" för "Eget standardfr utenl arb.ta...".
  Anser du dig ha rätt till "utvidet fradragsrett" kryssar "Ja" för "Bosatt i Norge hele inntektsåret".
  Om du inte har rätt till "utvidet fradragsrett" kryssar du istället "Nej" för "Bosatt i Norge hele inntektsåret" och fyller därefter ut hur länge du varit i Norge.
  Klicka vidare till nästa sida.

  ANDRA SIDAN:
  Efter "Lønnsintekt mv." skriver du hur mycket du tjänat i Norge brutto under 2013, inklusive ferielön.
  Denna information finner du i gamla lönespecifikationer, i deklarationen under post 2.1 eller "
  lønns- og trekkoppgave for år 2013", som du får av alla dina arbetsgivare.
  Klicka vidare till nästa sida.

  TREDJE SIDAN:
  På denna sidan behöver du inte skriva något.
  Längst upp på sidan räknas automatiskt ut hur mycket "minstefradrag" du borde få.
  Längre ner på sidan räknas automatiskt ut hur mycket "standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker" du får.
  Klicka vidare till nästa sida.

  FJÄRDE SIDAN:
  Längst ner på sidan bredvid "Betalt skatt" fyller du i hur mycket skatt din arbetsgivare sammanlagt dragit av under året från din lön. Denna information finner du i gamla lönespecifikationer eller "lønns- og trekkoppgave for år 2013", som du får av dina arbetsgivare.
  Nu dyker en siffra upp nedan. Är den röd betyder det att du får restskatt. Är den svart betyder det skatteåterbäring. Jämför siffran med vad skatteetaten skriver i deklarationen.
 • 6. JAG FICK INTE MINA SKATTEAVDRAG GODKÄNDA! VAD GÖR JAG NU? [+]

  När "Skatteoppgjøret" kommer i början av maj så får du reda på om alla avdrag blivit godkända, om det blir skatteåterbäring eller restskatt.

  Det förekommer varje år att folk blir nekade avdrag som de faktiskt har rätt till.

  Anser du att skatteetaten felaktigt nekar dig avdrag, eller att avdraget är för lågt ska du i första hand ringa din personliga skattehandläggare (kontaktuppgifter finns på "Skatteoppgjøret"). Be handläggaren motivera varför avdraget inte gått igenom, och tipsa gärna handläggaren om att rådfråga en mer erfaren kollega. I andra hand ringer du till skatteetaten på
  +47 22 07 70 00.
 • 7. HUR DEKLARERAR JAG I NORGE PÅ INTERNET? [+]

  Att deklarera på Internet är mycket enklare än att deklarera på papper, och dessutom får du tillbaka "Skatteoppgjøret" och eventuell skatteåterbäring snabbare. För att kunna deklarera på Internet måste du registrera dig som "e-brukare".

  Klicka här så kommer du vidare till en sida där du kan beställa PIN-koder för att kunna logga in och registrera dig som e-brukare. Skriv in ditt norska D-nummer och klicka på "Send meg PIN-kodebrev".

  Ett brev skickas nu automatiskt till den adress du uppgett som din hemadress när du ansökte om skattekort.
Skriv upp dig för vårt månadsbrev så håller du dig uppdaterad om vad som händer i Norge och hur det påverkar dig som sjuksköterska.
E Skicka!