Klicka på de titlar du är intresserad av: • ARBETSBELASTNING

  [+]
  Det är lag på att du som svensk vikarierande sjuksköterska inte ska behöva jobba hårdare än den ordinarie norska personalen. Det ska vara precis lika enligt rättviseprincipen. Var inte rädd att säga ifrån till chefen om det är tydligt att du har mer att göra än dina norska kollegor.


 • LÖN

  [+]
  Du som är anställd genom ett bemanningsföretag skall få minst samma lön som fast anställd personal på samma arbetsplats.
  Du borde få få lön minst enligt tariff.
  Du borde få minst 12% semesterersättning i tillägg till den vanliga lönen.
  Jobbar du mer än 20% av ett årsverk hos samma arbetsgivare har du oftast rätt till tjänstepension.


 • ARBETSTID/ÖVERTID

  [+]
  Du som är vikarie skall alltid få minst samma övertidsersättning som fast anställd personal på samma arbetsplats, även om du jobbar genom bemanningsföretag. Övertidsreglerna är väldigt komplicerade och beror på många olika faktorer.

  Minsta övertidsersättning är 50% av veckans första 4 timmar och 100% resterande timmar.

  Alla jobbtimmar över 10 timmar på ett enskilt dygn, samt över 48 timmar på en enskild vecka ger med få undantag övertidsersättning och då oftast med 100% ersättning.

  Ordinarie arbetstid är från 35,5 upp till 40,5 timmar/veckan, och denna genomsnittsberäknas över det antal veckor du jobbar.
  T.ex. jobbar du under två veckor 20 + 45 timmar. Detta blir sammanlagt 65 timmar och i genomsnitt 32,5 timmar/vecka, alltså ingen övertidsersättning.

  Många arbetsgivare (i samarbete med kommuner/sjukhus) gör en egen tolkning av reglerna vad gäller genomsnittsberäkning och övertidsersättning. Du kanske inte vill jobba i Norge längre än 3 veckor, men schemaläggarna på arbetsplatsen har som standard att alltid planera 6-veckorsscheman. I ditt schema har du alltså i detta fall 3 jobbveckor men också 3 "tomma" veckor, vilket på ett kreativt vis eliminerar all chans till övertidsersättning. Det är en bra idé att fråga hur just din arbetsgivare gör innan du tackar "ja" till ett jobb, eftersom det spelar oerhört stor roll för hur mycket man tjänar i slutändan.


 • BÖRJA ALDRIG JOBBA PÅ EN SÖNDAG!

  [+]
  Detta återknyter till informationen om arbetstid och övertidsersättning.

  Övertid räknas alltid över det antal veckor du jobbat, aldrig över antal dagar. Det spelar ingen roll vilken veckodag du börjat jobba - börjar du på en söndag räknas det ändå som om du jobbat en hel vecka, vilket gör att du i princip förlorar övertidsersättningen.

  Samma gäller om man slutar jobba på en måndag. Övertidsersättningen räknas som om du jobbade hela veckan, även om du rest hem redan måndag kväll. Du förlorar då hela eller större delen av övertidsersättningen.

  Detta är ett helt lagligt knep arbetsgivarna använder sig av. Gå aldrig med på att börja jobba på en söndag och sluta jobba på en måndag!


 • HUR LÅNG TID SKA JAG VARA I NORGE?

  [+]
  De flesta sjuksköterskor jobbar ca 2-3 veckor, sedan åker de hem och vilar. Planerar man åka till Norge ett halvår och jobba är det en bra idé att inte lova arbetsgivaren för mycket. Man kan börja med att tacka "ja" till en månads jobb. Kanske man inte trivs på arbetsplatsen, och då är det dumt att ha lovat att man ska jobba där ett halvår...


 • ÖVRIGT

  [+]
  Du har som sagt rätt till samma "villkor" som fast anställd personal på din arbetsplats, vilket är ett ganska vitt begrepp, och betyder att du t.ex. kan ha tillgång till billig friskvård om arbetsplatsen har ett gym eller simhall för sina anställda. Det kan även handla om pengarbidrag till arbetskläder, dagis till dina barn, eller gratis fika under kaffepausen. Fråga dina norska kollegor så får du ofta svar på hur det ligger till på den aktuella arbetsplatsen.


Skriv upp dig för vårt månadsbrev så håller du dig uppdaterad om vad som händer i Norge och hur det påverkar dig som sjuksköterska.
E Skicka!