NORSK AUKTORISATION:

För att kunna arbeta i Norge som sjuksköterska måste du ha norsk auktorisation. Det tar vanligen 4-5 veckor att få auktorisationen från att du skickar in ansökningen.

Som nordisk medborgare är det är relativt enkelt att ansöka om auktorisation, men
du måste följa denna instruktionen till punkt och pricka.

Första steget är att betala avgiften på 1560 norska kronor. Läs om hur man betalar genom att
klicka på denna länken. Tänk på att du måste välja alternativet att du själv står för alla överföringskostnader när du gör banköverföringen. Det ska alltid finnas ett sådant alternativ, så leta tills du hittar.

Du behöver sedan leta fram ett par dokument i original:
*Pass
*Diplom eller vittnesmål för relevant utbildning (t.ex. sjuksköterskeexamen).
*Betalningsbekräftelse/kvitto från banken/Internetbanken att du betalat in ansökningsavgiften på 1560 nok (obs! ej "skärmdump")
*Folkbokföringsbevis från skatteverket.
*Svensk sjuksköterskelegitimation.
*Om det är olika efternamn på dokumenten måste du bifoga dokumentation på att du bytt efternamn, t.ex. vigselattest.

Du tar med dokumenten till EN av följande myndigheter: skatteverket, polisen, advokat, notarius publicus, ambassad. Myndigheten ska göra kopior på dina dokument och därefter vidimera kopiorna med stämpel och signatur. Det ska
tydligt stå datum och tydligt gå att utläsa vilken instans som vidimerat dokumentet. Det ska också tydligt stå skrivet att "kopian överensstämmer med originalet".

Ansökningsformuläret för norsk auktorisation finner du genom att
klicka på denna länken.

En instruktion till hur du fyller ut ansökningsformuläret finner du genom att
klicka på denna länken.

Glöm inte att signera ansökningsformuläret med
blå bläckpenna!

Nu skickar du in ansökningsformuläret tillsammans med alla dina vidimerade kopior till SAK.

Efter 1-2 veckor kommer då få ett mejl eller brev från SAK där de ber dig framställa en så kallad CCPS. Du skickar nu ett mail till svenska Socialstyrelsen till adressen hosp@socialstyrelsen.se. I mailet skriver du att du önskar en CCPS för ansökan om yrkeslegitimation i Norge. Du skriver också ditt fullständiga namn och fullständiga personnummer. Skriv att du önskar att Socialstyrelsen skickar CCPS:en direkt till SAK i Norge!

Lycka till! :)
Skriv upp dig för vårt månadsbrev så håller du dig uppdaterad om vad som händer i Norge och hur det påverkar dig som sjuksköterska.
E Skicka!