Klicka på den anställningsform du är intresserad av: • BEMANNINGSFÖRETAG

  [+]
  Jobbet är omväxlande. Man kan inte vara säker på att man får jobba på samma ställe om man kommer tillbaka fler gånger till Norge. Ibland förväntas man komma in i jobbet ganska snabbt, med kanske bara ett introduktionspass. Det händer också att man börjar jobba självständigt från första dagen utan någon inskolning alls.

  Alla bemanningsföretag måste betala minst tarifflön, men ofta händer det att de betalar lite mer för att locka till sig personal.

  Bostad och resa är oftast betalt av bemanningsföretaget.

  Man ska alltid se till att bli garanterad minst heltidsjobb under jobbperioden. Annars är det risk att man sitter borta i Norge som reserv och väntar på arbetspass som aldrig kommer.


 • ANSTÄLLNING DIREKT FÖR KOMMUN

  [+]
  Vill man jobba direkt för kommunen måste man oftast skriva under för fast jobb över en längre period. Det behöver inte vara heltid, utan kan handla om ett par fasta nattpass i månaden. Kommunen har inte resurser att ta emot vikarier som bara jobbar någon helg, eller några veckor åt gången. I så fall ska man vända sig till ett bemanningsföretag.

  Sommaren är ett undantag - då är det personalkris och det går ofta bra att jobba direkt för kommunen några veckor eller månader.

  Kommunerna betalar alltid
  tarifflön. Ofta är kommunerna stränga på att du ska kunna visa upp arbetsgivarintyg på att du har exakt så lång arbetserfarenhet som du påstår.

  Kommunerna erbjuder oftast inte betald resa och bostad, men det finns undantag.


 • ANSTÄLLNING DIREKT FÖR SJUKHUS

  [+]
  Vill man jobba direkt för sjukhuset måste man oftast skriva under för fast jobb över en längre period. Det behöver inte vara heltid, utan kan handla om ett par fasta nattpass i månaden. Sjukhusen har inte resurser att ta emot vikarier som bara jobbar någon helg eller några veckor åt gången. I så fall ska man vända sig till ett bamanningsföretag.

  Sommaren är ett undantag - då är det personalkris och det går ofta bra att jobba direkt för sjukhusen några veckor eller månader.

  Sjukhusen betalar alltid
  tarifflön. Ofta är sjukhusen stränga på att du ska kunna visa upp arbetsgivarintyg på att du har exakt så lång arbetserfarenhet som du påstår.

  Sjukhusen erbjuder oftast inte betald resa och bostad, men det finns undantag.


Skriv upp dig för vårt månadsbrev så håller du dig uppdaterad om vad som händer i Norge och hur det påverkar dig som sjuksköterska.
E Skicka!